Din lokale begravelsesforretning i Struer og Lemvig

 

Dåbs- og vielsesattester

Det er ikke nødvendigt med afdødes dåbs- og vielsesattest. Al registrering foregår elektronisk og via CPR-nummer. Til registrering- og anmeldelse af et dødsfald skal vi bruge afdødes og evt. ægtefælles CPR-nummer. Desuden skal der registreres en anmelder af dødsfaldet og en kontaktperson til skifteretten, hvorfor vi også skal have dennes CPR-nummer.

 

Skifteretten

Alle dødsfald i Danmark skal efterfølgende behandles i skifteretten. Skifteretten får automatisk besked om dødsfaldet og henvender sig kort tid efter dødsfaldet til den registrerede kontaktperson. I skal derfor ikke selv gøre noget, før I er blevet kontaktet af skifteretten. Skifteretten skal bruge forskellige oplysninger om afdødes økonomi for at kunne gøre boet op. Har I spørgsmål i forbindelse med skifterettens behandling af boet, kan I altid henvende jer til dem. I er også velkomne til at henvende jer til os, hvis I har spørgsmål i den forbindelse.

 

Begravelseshjælp

Havde afdøde ret til dansk sygesikring, har de efterladte i mange tilfælde også ret til at få udbetalt begravelseshjælp. Udbetaling Danmark administrerer og udbetaler begravelseshjælp. Begravelseshjælpen er formueafhængig for alle over 18 år. Var afdøde under 18 år udbetales der altid et fast beløb - uafhængigt af formue. Var afdøde født før 1. april 1957 udgør begravelseshjælpen altid minimum kr. 1050,-.

I langt de fleste tilfælde søger vi om begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark. Oversigt over takster og værdigrænser ved udbetaling af begravelseshjælp, kan I finde her.

 

Min sidste vilje

Mange gør sig tanker om deres egen begravelse eller bisættelse. I hæftet "Min Sidste Vilje" kan du notere ønsker til f.eks. salmer, blomster, musikstykker og om du vil begraves eller brændes.

 BESTIL MIN SIDSTE VILJE GRATIS HER

 

Elysium begravelsesopsparing

Bedemænd, der er medlem af Danske Bedemænd, kan tilbyde en opsparingsordning, som gør det muligt for det enkelte menneske selv at drage omsorg for udgiften til egen begravelse/bisættelse. Med opsparingsordningen, som er godkendt af Told og Skattestyrelsen, kan man selv tilrettelægge, hvordan ens begravelse/bisættelse skal foregå, uden at skulle belaste sine efterladte med udgiften hertil. Der kan maksimalt indskydes kr. 35.000,-.

Opsparingen i Elysium sker på en spærret konto og har ingen indflydelse på tildeling af ydelser som f.eks. hjemmehjælp, huslejetilskud og andre offentlige ydelser. Elysium administreres af Danske Bedemænd. Mere information om Elysium begravelsesopsparing samt indmeldelsesblanket, kan bestilles via link herunder. Vi hjælper også gerne med yderligere information og indmeldelse.

 Bestil information om Elysium her

 
Borgerlig højtidelighed

En Borgerlig begravelse eller bisættelse er en højtidelighed, der foregår uden for Folkekirken. Her finder højtideligheden ikke sted i kirke og der medvirker ikke en præst. Er man ikke medlem af folkekirken, har man ikke krav på en højtidelighed i kirken eller medvirken af en præst. Man kan i stedet selv planlægge højtideligheden, som man ønsker det, og der er mulighed for at højtideligheden kan foregå enten fra et sygehuskapel, krematorium, afdødes eget hjem, forsamlingshus ell. lign. Der er mulighed for at låne en inspirationsbog hos os, hvori der er forslag til fællessange, højtidelighedens forløb, digte, musikstykker, steder for afholdelse af højtidelighed etc.

Vi har erfaring med ”borgerlige begravelser/bisættelser” og vil gerne hjælpe med planlægning og afholdelse af højtideligheden.

 
Askespredning og askedeling

Det er muligt at få afdødes aske spredt over åbent hav, hvis han eller hun skriftligt har udtrykt ønske om det. Er det ikke nedskrevet, kan der dog gives tilladelse, hvis pårørende kan bevidne, at det var afdødes ønske. Det er begravelsesmyndigheden (ofte sognepræsten) i bopælssognet, der giver tilladelse.

Askespredningen skal ske over åbent hav, større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er de pårørende, der skal sørge for at få asken spredt. Dette skal ske på en måde, der ikke vækker opsigt. Det er ikke tilladt at sænke urner med aske i havet.

Det er også muligt at få afdødes aske delt i to urner - f.eks. er det en mulighed at sprede halvdelen af asken over hav og nedsætte den anden halvdel i et urnegravsted. Asken kan også deles og nedsættes på gravsteder i to lande. Tilladelse til askedeling skal gives af stiftet.

Vi hjælper gerne med ansøgning om både askespredning og askedeling.

Har I spørgsmål eller andet I ønsker at drøfte, er I altid velkommen til at kontakte os.

 

OBS

Forbrugerklager der ønskes behandlet i forbrugerklagenævnet sendes til: Forbrugerklagenævnet

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen.
Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby
Telefon: 41 71 50 00
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hjemmeside:www.kfst.dk