Din lokale begravelsesforretning i Struer og Lemvig

Om at miste

Sorg er ikke en sygdom eller diagnose. Det er ikke en tilstand vi, som udgangspunkt, skal behandles ud af. Sorg er en del af livet. Når vi elsker og holder af andre mennesker, vil sorgen altid følge med det at miste.

"Sorg er kærlighedens pris" eller "Sorg er kærlighed, der er blevet hjemløs" er måske en ret præcis beskrivelse af den intense sorg vi mennesker oplever, når vi mister en af dem vi elsker. Tidligere arbejdede man ud fra en teori om, at sorgen havde flere faser, der skulle gennemleves i bestemt rækkefølge- der var et vist "system" i sorgen. Videnskabelige studier har dog rykket ved denne opfattelse. I dag arbejdes der ud fra en viden om, at mennesker ikke sørger ens. Vi er alle forskellige - og det er vores sorg også. Uanset hvordan vi reagerer på tab, så er det ens for os alle, at vi, i stedet for de førnævnte faser i bestemt rækkefølge, går ind og ud af sorgen hele livet efter et dødsfald. Sorgen skal vi leve med, men den bliver ikke ved med at være lige så intens, som i den første tid efter tabet. Med tiden bliver der flere og flere dage, uger, måneder "uden" for sorgen end "inde" i den. Man kommer ikke over at have mistet, men man kommer igennem den første svære tid og sorgen finder sin plads i det liv, vi skal leve videre i.

I nogle tilfælde bliver sorgen dog for svær at bære alene. I sådanne tilfælde er der hjælp at hente både hos egen læge og hos behandlere, der ved noget om det, som i fagsprog kaldes "Kompliceret sorg".

Hos Krabbes Begravelsesforretning vil vi gerne hjælpe med at tage kontakt til Birgitte Held, der er psykoterapeut og har stor erfaring med sorgbearbejdelse.

Birgitte fortæller herunder lidt om sig selv og om de følelser sorgen bringer med sig:

Birgitte Held, psykoterapeut

Mit navn er Birgitte Held og jeg er uddannet psykoterapeut og medlem af Psykoterapeutforeningen (www.psykoterapeutforeningen.dk).  Jeg er oprindeligt uddannet lægesekretær og har arbejdet på hospitaler og hos praktiserende læger i mere end 25 år. 

De senere år har jeg arbejdet meget med sorg og krise. Jeg har været psykoterapeut hos kræftramte familier både før og efter dødsfald, arbejdet med børn og unge der har mistet en forældre eller en søskende og jeg har haft efterladte i gruppeforløb. Derudover har jeg haft børnegrupper  for børn der har mistet. Børnene var fra 0.-6. klasse og de blev samlet på tværs af alder, for at støtte hinanden som søskende og for at fjerne følelsen af at være den “eneste” der havde prøvet at miste en nærtstående.

Når du mister en nærtstående ved dødsfald, ændres dit liv.
Tiden bagefter kan være kaotisk og svær at komme  igennem for dig og andre, der har stået den afdøde nær. 
Du kan føle, at alt er ligegyldigt, at dit eget liv er gået i stå.
Sorgen kommer man ikke over, men man kan komme igennem den. 
Den man har holdt af, glemmes ikke, men mindet skal finde sin plads, således at det er muligt, at leve videre. 
At sørge er hårdt arbejde, tit er der ikke energi til andet.

Dig selv
Jeg tilbyder dig støtte til at komme igennem den første svære tid, hvis det er det, du har behov for.
Dit behov for hjælp kan også opstå måneder til år senere, hvor du også er velkommen. 
Det  jeg tilbyder dig, er samtaler, hvor du fortæller om det, der er lige nu, og som du har lyst til at dele med mig,  og jeg lytter, stiller spørgsmål og er sammen med dig, når det er svært. 

Familien
Af og til kan det være hele familien, der har behov for at få sorgen bearbejdet. Vi har alle vores egen måde at sørge på, mænd og kvinder, børn og voksne. Somme tider kan det være svært, at forstå andres måde at sørge på. Jeg kan tilbyde, at hjælpe jer med at få talt om, hvad der er sket, hvordan I hver især har det, og hvordan I hjælper og støtter hinanden og jer selv, bedst muligt. 

Børn
Endeligt er det noget helt særligt at være barn og have mistet en man holdt af. 
Børn er utroligt hensynsfulde og loyale, og det kan betyde, at de "gemmer" deres egen sorg for ikke at gøre forældre eller andre mere kede af det. 
Men børn sørger på deres egen måde, og kan også have brug for hjælp. Derfor er det godt for et barn/børn at have en udenforstående at tale med, evt. sammen med sine søskende. 
Jeg har stor erfaring i at tale med børn om døden og det at have mistet. Samtalerne kan foregå både i jeres hjem, men også i Lemvig Sundhedscenter, alt efter hvor gamle børnene er, og hvad de selv er mest trygge ved.

At få fortalt om tabet og sorgen.
Det er vigtigt for børn, at deres kammerater og lærere i skolen og i børnehaven, får at vide, hvad der er sket.
Jeg vil gerne tage med jer til jeres barns skole eller børnehave og fortælle om det skete, hvis I har behov for det. 

Til andre interesserede
Jeg kommer gerne og fortæller om sorg, tab og sorgprocesser i f.eks. sorggrupper, til personaler på f.eks. skoler, institutioner eller andre, der har behov for at vide mere om hvad der sker, når vi sørger.


Se mere på: www.birgitteheld.dk/