Din lokale begravelsesforretning i Struer og Lemvig

Hvad koster det?

Prisen på en begravelse/bisættelse er meget individuel. Det afhænger helt af, hvilke ønsker der er til forløbet og hvordan omstændighederne er ved dødsfaldet. 

Herunder findes en oversigt over de ydelser vi tilbyder samt pris på disse.

I grove træk er den endelige pris på en begravelse/bisættelse sammensat af

1) Udgifter til bedemanden. Dvs. de ydelser vi har leveret f.eks. kiste, urne, ilægning i kiste, rustvognskørsel etc.

2) Udlæg til andre leverandører. Dvs. udgifter til blomsterhandler for blomster, -til aviser for dødsannoncer, -til stenhugger for gravsten, -hotel ell. lign. for mindesamvær, regning fra krematorium etc. Udgifter til gravsted/kirkegård sendes som regel direkte til pårørende. 

Ofte vil vi samle udlæggene hos os og derefter sende jer en samlet faktura med alle udgifterne.

Herunder findes udførlig prisliste samt priseksempler.

PRISER 2017

PRISEKSEMPEL