Din lokale begravelsesforretning i Struer og Lemvig

Min sidste vilje

Det lille hæfte kan være en hjælp til i tide at få afklaret nogle af de spørgsmål, der vil opstå i forbindelse med ens egen begravelse. Personlige holdninger og ønsker kan noteres i hæftet, der kan opbevares sammen med øvrige personlige papirer. En genpart af hæftet kan afleveres hos os i forretningen, hvor vi registrerer den.

DOWNLOAD HER